יש על מי לצפות

"שומרים על הטלוויזיה שלנו"

יום עיון במכללת נתניה
בהפקת המועצה לשידורי כבלים ולוויין
בשיתוף חברת הכבלים
וחברת הלוויין ומכללת נתניה

שיח יוצרים על היצירה לילדים ונוער