זמן חיפה מס. 212 – אפריל 2012

* השומר החדש (ברוך ליבמן)
* מאורת הזאב בצפון פולין (נפתלי הלל)
* נופי ערבה (חיים רז)