ללכת על פסוקים במדבר יהודה

צוות טל"ק מקרית ביאליק התלווה לטיול ג'יפים לילי במדבר יהודה.
המפיקה והמראיינת: מירה אברהם
צלם קריין ועורך: מיכאל פרלמוטר