"אחי"

הסרט "אחי" של בוגרי מגמת התקשורת בבית הספר שיטים.