הפגנת חקלאים בערבה

הפגנה של חקלאים בערבה כנגד התנהלות הממשלה בנושא החקלאות.
צילום – דובי לחוביצר עריכה – אלי ברי