שר המדע והטכנולוגיה

"הכנסת משקפת את פניה של החברה הישראלית" אומר ח"כ אופיר אקוניס שר המדע והטכנולוגיה, יש לכבד לשמור ולסייע לכל המבוגרים כי כולנו נגיע לגיל הזה שאינו פוסח על אף אחת ואחד, דבריו נאמרו ביום ההצדעה לאזרחים ואזרחיות ותיקים שיזמו יו"רי השדולה המשותפים ח"כ ד"ר נחמן שי, ח"כ איציק שמולי מהמחנה הציוני וח"כ יואב קיש מהליכוד בחסות השרה לשוויון חברתי ח"כ גילה גמליאל .
מראיינים צוות טל"ק קרית ביאליק, ערך מיכאל פרלמוטר רכז טל"ק קרית ביאליק.