עיר שנולדה מאהבה – ר"געים

לכבוד 100 שנה לעיר תל אביב. סרט על התפתחות בנייני הבאוהאוס בתל אביב. על אדריכל אריה שרון ועל מבני באוהאוס לשימור בעיר רמת גן.