וידאו צוות 94- המגזין המלא

פינת אירועים, המתנדב מברזיל ויובל לפנימיה הצבאית