וידאו צוות 92 המגזין המלא

חגי פלג הפסל הקינטי, פינת אירועים, צעדת ירושלים וחלומות איסלנד