חורט את מסלול חייו

פורסם באפר׳ 2016
סיפורו של מרדכי בראון אשר עבר את השואה בגיטאות ובמחנות הריכוז באירופה ושרד.
כתבתה של אתי רז
צילום: אתי רז מרדכי רקובר

Tags: