סוד יציאת מצרים

פורסם באפר׳ 2016
סיפור יציאת מצרים, בעיניו של שמחה יעקובוביץ' – עיתונאי יהודי קנדי המפיק ומביים סרטים תיעודיים.
כתבתו של: ישראל לנצ'נר
צילום: מרדכי רקובר