מאבטחו של בן גוריון

פורסם במרץ 2016
סיפורו של קורט פאול מנדלר הוא פרץ שקד – מי שהיה מאבטחו של דוד בן גוריון.
סרטו של ברוך בר סלע.
צילום: ברוך בר סלע
ליווי וסיוע: ליאורה אבני
עריכה: יהודית ירדני גבי לוקר