מציאות של אהבה

סיפור אהבה מיוחד.
כתבתה של ליאורה אבני

הועלה לשידור בפברואר 2016