זהירות מוקשים

כתבה בסגנון הומוריסטי על המפגע של צואת כלבים.