גברים סורגים

עוד כתבה מפתיעה של ניקול ליג'י (שאינה עוסקת ברומו של עולם…)