חזון הרצל הוגשם: מציונות לציון 1948-1897

דרכם של מנהיגי הציונות בהגשמת חזון הרצל להקמת מדינה יהודית.
מאיר אבנר- הוא לא רק שם של רחובות- זו הדרך והמאבק שניהל מהקונגרס הציוני הראשון ועד הגשמת החלום – הכרזת המדינה על ידי דוד בן גוריון.
סרטה של צלילה אבנר-הלמן Zlila Helman