סלון שכונתי בגבעה הצרפתית

כתבתה של אביבה וונדרר
פעילות קהילתית להקמת סלון בשכונת הגבעה הצרפתית בירושלים.