שיט במאגר עשת

תאור מעניין כולל שפת הסימנים של יצירת המאגר בערבה התיכונה