קול יזרעאל מראיינים

ביום הרדיו החינוכי בכנסת , צוות סטודנטים של קול יזרעאל משוחחים באולפן השקוף על: הכנסת האוטופית
צולם ע"י צוות אגודה ישראלית לתקשורת קהילתית

דף הבית