קול השפלה מראיינים

ביום הרדיו החינוכי בכנסת , צוות קול השפלה משוחחים באולפן השקוף על: על משכן הכנסת ועובדיו
צולם ע"י צוות אגודה ישראלית לתקשורת קהילתית

דף הבית