קול יבנה מראיינים

ביום הרדיו החינוכי בכנסת , צוות תלמידי קול יבנה משוחחים באולפן השקוף על: על סדר ישראלי חדש
צולם ע"י צוות אגודה ישראלית לתקשורת קהילתית

דף הבית