בובות במדבר

כתבה של מרים פלקוב וגרשון גרנט על אומנים שפתחו בערד מוזיאון בובות