מציאות של אהבה

סרטה של ליאורה אבני
עריכה: גבי איתן