גברים סורגים

כתבתן של: ניקול ליג'י , אילה רז
צילום וידיאו: ניקול ליג'י , יוסי לוי
עריכה: ניקול ליג'י