לחלום,להאמין להגשים.

מלכת היופי וסגנית מיס תבל-רונית רינת פגשה את ד"ר מוטי פלג .
לשניהם זהו פרק ב' בחיים