סיפורים מתעוררים לחיים

יעל קפיטולניק הייתה בת 61 כשעלתה לראשונה על במה זה היה בבית לסין בתל-אביב.
יעל מספרת את סיפור ילדותה והתבגרותה בהרבה הומור ומעט עצב.