חלום ושיברו

יצירתו של חגי דהן על חלומה של בתו . ניקיון עצמי של כלי אוכל בארוחת שישי