סעודה אצל המלכה

אלי אביר ומירב בוננו בדוקואנימציה על נימוסי שולחן בזמן האוכל אצל ילדים.