ספור אהבה

מרדכי מאור מתאר סיפור אהבה בדוקואנימציה