כאב הפרידה-עדנה אנגל

הוריה של עדנה התגייסו לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה והשאירו אותה לתקופה זו בקיבוץ רמת רחל באזור ירושלים, כאבי הפרידה והתמודדות עם חברת הילדים, בסרטה "כאב הפרידה" באמצעות דוקואנימציה בסיוע יגאל צור, חברה לקבוצה.