הרקדנית

צפורה רם פינק מתארת רגשותיה של רקדנית בעבר בהווה אל מול המציאות