למה לעזור? סיפורם של זנבנים

"למה לעזור – סיפורם של זנבנים"
סרטו של ארנון דטנר על הזנבנים שבשמורת שיזף.