קולות של מלאכים

הרכב ווקאלי בכנסיה האנגליקנית של כפר יאסיף