קידום הקהילה באמצעות הטלוויזיה

יואל תמנליס-עיתונאי, עורך עיתון וחדשות באינטרנט של העיר מודיעין , פעיל טלווזייה קהילתית בעברו מצביע על כוחה של התקשורת המקומית ביכולת לשנות את המציאות ואת מעמדה בקרב הציבור