גל סיטון מראיינת על ספורט נשים

רדיו נוער באויר-בככר החתולות 4 נוער מראיין נוער בככר עם סטריאוטיפ של סמים ואלכוהול, ראיונות מדהימים במספר חלקים . כולם של נוער בסיכון למען נוער בסיכון, פרויקט משותף עם קידום נוער ומרכז ויצו כגן