וידאו צוות מגזין 61

צעדת ירושלים, ייעוץ חשמל לאלמנות צוות, ארוחת צאת הרמאדן בכפר מנדא, הודו חלק א