וידאו צוות מגזין 82

בהנחיית אהרון פלומו ושרה רותם- גיבורי
צעדת ירושלים, יק"ר בצוק איתן, פינת האירועים ויפן פרק ב