וידיו תרפיה

שיטת העבודה נעשית פרטנית ומותאמת לבעיית המטופל .