שיקום הבריכה ההיסטורית

שיקום הבריכה ההיסטורית בגינת מוזיאון הטבע בירושלים
אירוע קהילתי לגיוס משאבים לשיקום הבריכה ההיסטורית
התושבים היגיעו לתמוך בפרויקט החשוב