הסיפור לסרט מפריח היונים

הסרט מפריח היונים מתאר את מצבה של יהדות עיראק החל משנת 1950 עת החלו ההתנקלויות לאחר הכרזת מדינת ישראל.
לכן יהדות עיראק נאלצה לנטוש את חיי השפע התרבות והמעמד הכלכלי .הפורה