באולינג כאמצעי ריפוי לאנשי בית הלוחם חיפה

לימוד ואימונים בשיפור משחק הבאולינג.
בבאולינג נשר ליד חיפה.
משחקי באולינג של קבוצת בית הלוחם חיפה.
ומה נותן להם משחק הבאולינג לשיקומם.