דוהרות לאליפות

דוהרות לאליפות – חוויות מאליפות העולם ברכיבת סוסי קווטר.
צילום – יהודית הדס, איתי מורג.
עריכה – פני בן דוד. קריין – חיים חזן
העלאה לרשת יוסף שפירא.