ביעור חמץ לנשמה

שולמית גזית לקחה קבוצת נשים וערכה להן סדנה בחי פרק בקרית מוצקין לפני פסח.