החזרת הקרפדות לעיר

החזרת הקרפדות לגינה הקהילתית של מוזיאון הטבע
בריכות חורף המשחזרות את תנאי החיים של הקרפדות בהרי ירושלים