הפורום לשמירה על צביון ירושלים

פורום בנושא שמירה על צביון ירושלים. הפורום התקיים האוהל גינת מוזיאון הטבע במסגרת בתים מבפנים 2014