בנות המחול במלטה

ייצוג מכובד וחינני לישראל ולערבה במלטה. בנות מגמת המחול של מתנ"ס ערבה במחול ועוד מחול ועוד מחול.
צילום -אורנה אסף , מיכל ארואס, קריינות – ראם סלה, עריכה – פני בן דוד