יום הניקיון הבינלאומי בערבה

יום הניקיון הבינלאומי בערבה. הערבה יפה ועכשיו גם נקיה.
תלמידי היסודי מנקים וממחזרים.
צילום – עופרי גלילי , מיקי גל. עריכה –עופרי גלילי.