דרך המלך – מהשכול אל האור

סיפורה של ד"ר ברוריה אילני
מראיינת:
צביה פרלמוטר
צילום:
עדי נחום
אביגדור וימן
מיכאל פרלמוטר
עריכה:
מיכאל פרלמוטר
טל"ק קרית ביאליק
אוגוסט 2014