נלחמים על עמק האלה וחבל עדולם

לא מחליפים ירוק בשחור
עמק האלה וחבל עדולם מאויימים על ידי הפקת נפט מסלעים תת-קרקעיים באזור עדולם.. תיעוד אירוע מחאה גדול של הארגונים הסביבתיים והפעילים
נגד הפקת נפט מפצלי שמן בשפלת יהודה
כתבתה של דינה כהן