מפגש נדיר בין טבע לעיר

אירוע שהתקיים בשכונת רמות בירושלים על ידי החברה להגנת הטבע ורמות למען הסביבה. סיור היכרות באזור מצפה נפתוח אחד השטחים הטבעים האיכותיים בירושלים והמאוים על ידי בניה.
כתבתה של יעל אשכנזי